а

Активности

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а поводом детаљних информација у медијима којима се указује на идентитет детета из Београда које је сексуално злостављано, покренуо поступке контроле правилности и законитости рада надлежних органа и апеловао на медије да у извештавању о оваквим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве.

„У медијима су објављене изјаве и имена родитеља, слика куће и наведени подаци могу открити идентитет детета. На овај начин се дете жртва додатно трауматизује и виктимизује што може утицати на њен процес опоравка. Поново апелујем на медије да приликом извештавању о оваквим осетљивим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана је покренуо поступке контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад у Београду, Регулаторног тела за електронске медије и Министарства културе и информисања.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о околностима случаја, а од РЕМ-а и Министарства културе и информисања да покрену одговарајуће поступке како би утврдили да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и у вези са тим предузму мере из своје надлежности, те да га о томе обавесте у року од 15 дана.

b_280_0_16777215_00_images_stories_Zoran_Paali_foto.jpgЗаштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а поводом детаљних информација у медијима којима се указује на идентитет детета из Београда које је сексуално злостављано, покренуо поступке контроле правилности и законитости рада надлежних органа и апеловао на медије да у извештавању о оваквим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве.

„У медијима су објављене изјаве и имена родитеља, слика куће и наведени подаци могу открити идентитет детета. На овај начин се дете жртва додатно трауматизује и виктимизује што може утицати на њен процес опоравка. Поново апелујем на медије да приликом извештавању о оваквим осетљивим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана је покренуо поступке контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад у Београду, Регулаторног тела за електронске медије и Министарства културе и информисања.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о околностима случаја, а од РЕМ-а и Министарства културе и информисања да покрену одговарајуће поступке како би утврдили да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и у вези са тим предузму мере из своје надлежности, те да га о томе обавесте у року од 15 дана.

b_280_0_16777215_00_images_20220228Izvestaj.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио је да су мере забране кретања током ванредног стања узрокованог пандемијом заразног вируса ковид-19 негативно утицале на остваривање различитих права детета и да су негативан ефекат посебно имале на остваривање права деце са сметњама у развоју али и на њихов даљи психофизички развој.

У „Посебном извештају Заштитника грађана о утицају прописа и мера за спречавање ширења заразне болести ковид-19 на остваривање права детета“, који је представљен данас у Палати Србија, највише подложна кршењу током ванредног стања а и након његовог укидања била право на одржавање личних односа са родитељем са којим дете не живи и право на коришћење услуге социјалне заштите (дневни боравак).

Због немогућности коришћења услуге дневног боравка деца са сметњама у развоју су се повлачила у себе, а према изјавама родитеља уведене мере су имале негативне средњорочне и дугорочне ефекте по дете: спречавање развоја, трајан негативан ефекат, споро враћање у рутину и погоршање менталног развоја, показује Посебан извештај Заштитника грађана.

b_280_0_16777215_00_images_20220228Izjave.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана је у посебном извештају у препорукама за отклањање недостатака навео да пре усвајања сличних мера, доносиоци одлука треба да размотре могуће негативне утицаје на одређене категорије деце, али и да узму у обзир професионалне обавезе родитеља и у складу с тим обезбеде адекватну подршку деци са сметњама у развоју.

Такође, надлежни органи треба да у доношење сличних мера укључе и децу, родитеље и запослене у установама социјалне заштите, а надлежно министарство треба да обезбеди да запослени у дневним боравцима ураде индивидуалне планове подршке за децу у случају поновног ограничења кретања и да се рад у таквим околностима одвија путем онлајн платформи.

Опширније...

Child Protection Policy 2

Политика заштите деце

Заштитник грађана тражи од Регулаторног тела за електронске медије да у будућем раду поступа у складу са законом и да пружаоцима медијских услуга изриче адекватне санкције увек када утврди да су начинили пропусте и емитовали непримерени садржај.

Заштитник грађана је прошле године, по сопственој иницијативи, након сазнања да су у Јутарњем програму ТВ „Happy“ тумачени хороскопи учитеља глуме и једне глумице која је у јануару 2021. године поднела кривичну пријаву и јавно га оптужила да ју је као учитељ у школи глуме силовао када је имала 17 година, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Регулаторног тела за електронске медије.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да је РЕМ начинио пропусте у раду тиме што није изрекао адекватне мере у циљу санкционисања Телевизији „Happy“ због емитовања спорног садржаја и тиме што је обуставио поступак у вези са овим садржајем иако је констатовао да је емитер учинио повреду.

РЕМ је у изјашњењу Заштитнику грађана навео да је донео одлуку да не изрекне санкције пружаоцу медијске услуге јер је претходно ТВ „Happy“ већ изрекао меру упозорења за истоврсне програмске садржаје, као и да ова телевизија касније није поновила исте повреде.

У препоруци за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од РЕМ-а да убудуће поступа у складу са позитивно-правним прописима и да при одлучивању о извештајима у вези са програмским садржајем, увек када утврди постојање пропуста изрекне пружаоцу медијске услуге адекватне мере у циљу санкционисања.

Заштитник грађана тражи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да из главних критеријума за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба у основним и средњим школама уклони критеријуме имовинско стање запосленог и број деце јер не доприносе квалитету образовања и васпитања деце, те да их примењује само као допунске.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, у циљу унапређења заштите људских слобода и права, разматрао критеријуме за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, прописане чланом 34 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

У мишљењу, Заштитник грађана наводи да је неопходно да ресорно министарство предложи Влади Републике Србије измену Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика у члану 34, став 1 тачка 5. и тачка 7, тако што ови критеријуми неће бити главни основ за бодовање запослених већ ће се примењивати само као допунски.

Заштитник грађана истиче да квалитет и унапређење образовања не треба да зависе подједнако од критеријума који се односе на аспект образовања и васпитања и од критеријума да ли запослени има децу и каквог је имовинског стања, што је сада случај јер се по члану 34 поред критеријума - рад остварен у радном односу, образовање, такмичења, педагошки допринос у раду и здравствено стање, подједнако бодују и критеријуми имовинско стање и број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости.

У овој ситуацији, запослени који има троје или више деце (5 бодова) остварује више бодова у односу на запосленог чији је ученик освојио прво место на регионалном такмичењу (4 бода) или на запосленог који је учествовао у изради уџбеника (4 бода). Такође, на овај начин запослени који користе своју слободу одлучивања о рађању деце, прописану Уставом, или из медицински индикованих разлога не могу да имају децу могу бити дискриминисани у односу на остале категорије запослених, сматра Заштитник грађана.

Заштитник грађана сматра да критеријум - број деце који запослени има, поред неусклађености са позитивним прописима, и критеријум - имовинско стање, нису оправдани и меродавни за утврђивање запосленог за чијим је радом престала потреба и да се морају довести у везу пре свега са улогом коју образовне и васпитне установе остварују, посебно у случају утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба.

Заштитник грађана истиче да критеријуми имовинско стање и број деце треба да се примењују само као допунски, односно само онда када се на основу осталих критеријума не може утврди запослени за чијим радом је престала потреба.