а

Активности

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи у случају шесторо малолетне деце који су живели у Новом Козјаку код Алибунара у изузетно тешким условима, да су сви надлежни органи начинили пропусте у раду услед чега деци није пружена адекватна и благовремена заштита права, због чега су деца на очиглед свих државних органа и установа била препуштена сама себи.

Заштитник грађана констатује да је свеукупно (не)поступање надлежних органа било неправилно, а да су утврђени пропусти свих надлежних државних органа довели до тога да живот и безбедност деце буду угрожени, као и да двоје деце не заврше основну школу у 21. веку, што је утицало на њихову будућност и будућност целе заједнице.

Недопустиво је да се државни органи, како они коју поступају у конкретним предметима, тако и они који врше надзор над њиховим радом, баве задовољењем форме, а не суштинским питањем поштовања, заштите и унапређења права детета. Првенствено, сврха постојања надлежних органа јесте да раде у интересу корисника, грађана и целокупног друштва.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа утврдио да Центар за социјални рад „1. март“ за општину Алинубар није правовремено предузимао мере из своје надлежности тако што није благовремено покренуо поступак за издвајање деце из породице, с обзиром на чињенице које су указивале на неадекватно старање мајке о деци. У препоруци Заштитник грађана наводи да овај ЦСР треба у будућем раду да поступа благовремено, законито и да у континуиту предузима мере из своје надлежности у циљу заштите права и најбољих интереса деце.

У поступку контроле утврђено је и да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није обезбедило адекватан број стручних радника у ЦСР за општину Алибунар. У препоруци Заштитник грађана наводи да ресорно министарство треба да обезбеди адекватан број стручних радника у центрима за социјални рад који би омогућио адекватно поступање тих центара.

Заштитник грађана је утврдио и да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова није предузео радње у циљу благовременог информисања надлежног министарства о недовољном броју стручних радника у ЦСР за општину Алибунар. Стога, овај секретаријат у будућем раду треба да обавести ресорно министарство о недовољном броју стручних радника у органима старатељства, како би то министарство предузело даље мере.

Утврђено је и да је Основна школа „Милош Црњански“ начинила пропусте јер није правовременом реакцијом заштитила права и интересе деце, којима је због непредузимања активности надлежних органа ускраћено право на основно образовање. Заштитник грађана је у препоруци навео да ова школа у будућем раду правовременим реакцијама и даљим предузимањем мера према родитељима треба да предупреди последице родитељског занемаривања и заштити права и интересе деце.

Заштитник грађана затражио је од свих надлежних органа у овом случају да га у року од 15 дана обавесте о мерама које су предузели ради поступања по препорукама.

Заштитник грађана упутио је молбу Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, паралелно са поступком који је по сопственој иницијативи покренуо после навода из медија о сексуалном злостављању детета из тог града, да приликом саслушања оштећеног детета предузме радње за избегавање секундарне виктимизације жртве и заштите најбољег интереса детета.

У молби тужилаштву, Заштитник грађана указује да приликом саслушања оштећеног детета из Зајечара треба користити техничка средства за пренос слике и звука увек када је то могуће, у посебно опремљеним и деци прилагођеним просторијама.

Заштитник грађана се обратио зајечарском Вишем тужилаштву у оквиру обавеза свих државних органа Републике Србије да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите загарантованих људских права и слобода свих грађана, с обзиром да у законом прописаним надлежностима Заштитник грађана није овлашћен да, између осталог, контролише рад јавних тужилаштава.

Истовремено, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а на основу информација из медија, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад Зајечар и затражио да га у року од 15 дана обавесте о мерама и активностима које су предузели у овом случају.

Заштитник грађана организовао је хитан састанак са надлежним органима у циљу решавања питања дневног боравка деце и омладине са аутизмом који су у тај простор долазили до увођења ванредног стања у Србији, у марту ове године.

b_280_0_16777215_00_images_20200824_Deca.jpgОво је само једна од активности Заштитника грађана на заштити и промоцији права детета о којима на онлајн састанку на тему „Размена најбољих пракси и инструмената за заштиту деце и адолесцената у кризама – са фокусом на мере забране кретања и штетне последице у вези са њима у Јадранско-јонској регији“ говорила заменица Заштиника грађана за права детета Јелена Стојановић.

Састанак је 24. августа 2020. организовао регион Марће, у сарадњи са Сталним секретаријатом Јадранско-јонске иницијативе и омбудсманом тог региона, у оквиру иницијатива за прославу 20. година повеље из Анконе и Јадранске и јонске иницијативе.

Учесници састанка, омбудсмани за права малолетних лица држава Јадранско-јонске регије (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Северна Македонија, Црна Гора, Сан Марино, Србија, Словенија) и италијанско тело за децу, сагласили су се да се све државе ове регије сусрећу али и да их тек очекују слични изазови у време пандемије ковида 19 по питању заштите дечјих права.

На састанку су размотрени и проблеми везани за почетак школске године и организацију наставе, као и проблеми са којима се суочавају деца са аутизмом и њихове породице.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија о подвођењу једног детета у Алексинцу и обљубе другог детета у Богатићу, покренуо више поступака контроле правилности и законитости рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и центара за социјални рад у ова два града.

Узимајући у обзир чињеницу да је Министарство најавило да ће извршити надзор над радом центара за социјални рад у Алексинцу и Богатићу, Заштитник грађана од надлежног министарства тражи да у року од 15 дана достави записник о извршеном надзору над њиховим радом.

Заштитник грађана од ЦСР у Алексинцу и у Богатићу тражи да у року од 15 дана доставе информације да ли су породице ове злостављане деце од раније на евиденцији тих центара, и ако јесу које активности из надлежности центара су предузете у претходном периоду. Такође, потребно је да доставе и податке о активностима из своје надлежности које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса деце.

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи а након сазнања из медија, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова (МУП) и Градског центра за социјални рад у вези са несрећом која се догодила 21.8.2020. године испред зграде у Лазаревцу, у којој је живот изгубила једна жена а тешко повређено малолетно дете.

Од МУП-а и Градског центра за социјални рад, Заштитник грађана тражи да најкасније у року од 15 дана доставе извештај о томе да ли су од раније упознати са породичном ситуацијом у овој породици, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље у породици или злостављање и занемаривање детета, са посебним освртом на мере и радње које су ове институције евентуално предузеле како би се пружила адекватна подршка и заштита породици.

Такође, Заштитник грађана тражи од обе институције да у истом року доставе и друге релевантне информације, као и да уз извештај приложе и копију документације којом поткрепљују наводе изјашњења.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а након сазнања из медија о обљуби детета у хранитељској породици у Нишу, поступке контроле правилности и законитости рада нишког Центра за социјални рад и Mинистарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољег интереса детета, Заштитник грађана од надлежног Центра за социјални рад и ресорног министарства тражи да га обавесте о свим чињеницама и околностима везаним за ове медијске наводе и о мерама и активностима које ће предузети или су већ предузели у овом случају.

Тражене информације нишки Центар за социјални рад и Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања треба да доставе најкасније у року од 15 дана.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи а на основу сазнања из медија да је осморо деце повређено услед пада приликом пуцања главног стуба рингишпила у насељу Колут код Сомбора, поступак контроле правилности и законитости рада Градске управе града Сомбора.
Од сомборске управе Заштитник грађана је затражио обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима овог случаја, а нарочито да ли је власник луна парка поседовао дозволу за постављање рингишпила, да ли је поседовао атест за рингишпил и ако јесте, ко је издао тај атест за исправност и безбедан рад рингишпила.

Управи града Сомбора остављен је рок од 21 дан да достави тражено изјашњење са расположивом документацијом о поступању надлежних градских органа у том случају.